Missie

De missie van WobShop is het verbeteren van de democratische controle op de overheid.

De overheid is van ons allemaal en handelt namens ons allemaal. Iedere dag maakt de overheid keuzen. Individuele belangen worden afgewogen tegen het algemeen belang. Waar wordt wél belastinggeld aan besteed en waaraan niet? Welke regels en voorwaarden moeten gelden, en voor wie? De overheid kan die belangrijke opdracht alleen met gezag uitvoeren als zij transparant en controleerbaar is.

WobShop wil ervoor zorgen dat de overheid kan worden gecontroleerd. Niet alleen op hoofdlijnen van beleid, ook in de details en in de praktijk, door de gewone mensen die met de overheid te maken krijgen. Wie precies wil weten hoe iets zit moet dat met eigen ogen kunnen zien.


Wat doet WobShop daarvoor?

  • WobShop helpt burgers, bedrijven en organisaties met het vinden of opvragen van overheidsinformatie


WobShop is serieus

  • Webshop richt zich op het verkrijgen van informatie, en wel zo snel mogelijk. Dat betekent ook dat WobShop dwangsommen bij te laat beslissen niet stilletjes laat oplopen, maar actief overlegt over de leveringsdatum van de gevraagde informatie.