Voorbeelden


De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is eigenlijk heel simpel: alle informatie bij de overheid is in principe openbaar. Iedereen mag de documenten opvragen waar de informatie in staat. Een paar uitzonderingen zijn er wel natuurlijk, bijvoorbeeld als de staatsveiligheid in gevaar komt, of de privacy en belangen van anderen. Dan maakt de overheid (delen van) documenten niet openbaar.

Wat heb je nu als gewone Nederlander aan die Wob? Hier zijn een paar voorbeelden.Meetgegevens

foto biofriendly CC BY 2.0 cropped from original
foto biofriendly CC BY 2.0 cropped from original

Stel: je vermoedt dat de luchtvervuiling in jouw straat veel te hoog is. Nu komt er ook nog een nieuw tuincentrum. Dat gaat nog veel meer verkeer aantrekken. Misschien komt de vervuiling dan wel boven de wettelijke regels. Maar de gemeente vindt het juist goed voor de economie als dat tuincentrum er komt. Hoe kom jij aan je argumenten? Hoe kom je erachter dat de luchtvervuiling nu al al tegen de wettelijke grens aanzit? Vraag de meetgegevens op!
Gelijke behandeling


3350856840_752676f104_o
money (3) by Ronelle CC BY 2.0

Je wilt als vrijwilligersorganisatie een subsidie die andere organisaties ook al hebben gekregen. Je krijgt te horen dat die voor jouw club niet geldt. Dan wil je wel eens zien of de gemeente met gelijke maten meet, en of er nog geld in het potje zit. Hoe pak je dat aan? Je wilt niet lastig zijn, want je bent bang dat je dan helemaal geen kans meer maakt. Vraag de verantwoordingsgegevens van het subsidiepotje op!
De regels netjes toepassen

IMG_2142

Je bent een plaatselijk wegenbouwbedrijf, onderhoudsbedrijf, schilder, aannemer, garage of zoiets. De gemeente doet altijd zaken met jouw grootste concurrent en nooit met jou. Hoe kom je erachter of er wel eerlijk wordt gegund? Worden de aanbestedingsregels wel nageleefd? Vraag de aanbestedingsdossiers op!
Handhaving

2395776677_3aea61e4f1_o
foto by A Syn CC BY-SA 2.0 cropped from original


Je hebt klachten over de buurt en je vindt dat de politie niet stevig genoeg optreedt. Het loopt de spuigaten uit. Je verzoekt de gemeente om de openbare orde te handhaven, want daarvoor is de burgemeester verantwoordelijk. Maar er wordt nog steeds niet opgetreden. Doen ze er wel iets aan? Vraag het dossier op over jouw verzoek.