Eens openbaar, altijd openbaarWobShop vindt dat "openbaar" ook betekent: "vindbaar en onbeperkt toegankelijk voor iedereen". Daarom publiceert WobShop - altijd in overleg met de klant - zoveel mogelijk de resultaten van zijn Wobverzoeken.

Op deze pagina staan enkele beschikbare downloads.
De herbenoeming van de bezwarencommissie P&O (2e verstrekking)
De herbenoeming van de bezwarencommissie P&O (3e verstrekking)
De zitting van bezwarencommissie P&O op 13 december 2012 en op 22 februari 2013 (besluit)
De zitting van bezwarencommissie P&O op 13 december 2012 en op 22 februari 2013 (verstrekking)
De uitvoering van de Regeling Melding Vermoeden Misstand (1e verstrekking, met links)
De uitvoering van de Regeling Melding Vermoeden Misstand (1e verstrekking, gescand)
De uitvoering van de Regeling Melding Vermoeden Misstand (2e verstrekking)
De gunning van het contract voor juridische bijstand in ambtenarenzaken aan Capra